Гідравлічні технології
гірничого виробництва

ENG | УКР | РУС
+38 (050) 362 84 38
bondarenkoa@htmp.com.ua

Освоєння обводнених і підводних родовищ корисних копалин

Для підвищення ефективності гідромеханізованого освоєння обводнених і підводних родовищ рудних і нерудних пісків нами розроблена концепція застосування технологічних комплексів видобутку й переробки (КВП) «землесосний снаряд – пульпопровід – класифікаційна установка». Використання таких комплексів дозволяє значно знизити експлуатаційні видатки, підвищити якість та номенклатуру товарної продукції. Проектування ми виконуємо на основі класифікаційного обладнання відомих фірм, а також пропонуємо свої інноваційні розробки, адаптовані до вітчизняних умов експлуатації, які відрізняються достатньою ефективністю при значно менших фінансових витратах.

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Робочий проект ділянки із заготівлі й відвантаження червоного шламу: розробка шламів із шламонакопичувача для їх господарського використання.
 2. Корегування робочого проекту “Балабанівський піщаний кар’єр”.
 3. Проект дослідно-промислової розробки ділянки «Комінтерн-1» Олександрівського родовища піску.
 4. Робочий проект розробки Східно-Бузького родовища пісків (ділянка № 1).
 5. Робочий проект розробки Олександрівського родовища піску (ділянка "Нова" №2).
 6. Робочий проект розробки ділянки "Комінтерн-2" Олександрівського родовища будівельних пісків.
 7. Обгрунтування раціональних параметрів комплексу для очистки шламовідстійника ЦГЗК.
 8. Техніко-економічне обґрунтування розробки Бірзулівського родовища ільменіту в Кіровоградській області.
 9. Реконструкція кар’єру для розробки Східно-Бузького-2 родовища пісків.
 10. Робочий проект розробки Підгороднянського родовища піску.
 11. Олександрівський піщаний кар’єр. Гідромеханизований видобуток піску. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами.
Патент на полезную модель №27853
Освоєння ділянок Східно-Бузького родовища піску гідромеханізованим способом
Освоєння ділянок Східно-Бузького родовища піску гідромеханізованим способом
Освоєння ділянок Східно-Бузького родовища піску гідромеханізованим способом
Освоєння ділянок Олександрівського обводненого родовища піску гідромеханізованим способом
Освоєння ділянок Олександрівського обводненого родовища піску гідромеханізованим способом
Освоєння ділянок Олександрівського обводненого родовища піску гідромеханізованим способом