Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Книги і монографії

 

 1.  

 

Національні стандарти на піски

 

 1. ДCТУ Б В.2.7-29-96 Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості.
 2. ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів.
 3. ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів.
 4. ДСТУ Б В.2.7-45-2010 Бетони ніздрюваті.
 5. ДСТУ Б В.2.7-131 2007 Пісок кварцовий.
 6. ДСТУ Б В.2.7-210 2010 Пісок із відсівів дроблення.
 7. ДСТУ Б В.2.7-232-2010 Методи випробування піску.
 8. ГОСТ 4417-75 Песок кварцевый для сварочных материалов.

 

Норми, стандарти, правила

 

 1. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
 2. ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.
 3. ДБН В.2.2-28-2010 Будинки адміністративного та побутового призначення.
 4. ДБН В.2.5-64-2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Проектування. Будівництво.
 5. ДБН В.2.5-75-2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 6. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.
 7. ДБН А.3.2-2-2009. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12).
 8. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.
 9. ДБН В.2.2-28-2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення.
 10. ДБН В.2.4-5:2012. Хвостосховища і шламонакопичувачі.
 11. ДСТУ-Н Б В.1.2-16-2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва.
 12. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
 13. ДСТУ Б В.2.6-52:2008. Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови.
 14. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.
 15. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості.
 16. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
 17. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.
 18. ДНАОП 0.03-3.29-96. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
 19. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
 20. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
 21. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.
 22. НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.
 23. НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
 24. НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств.
 25. НПАОП 0.00-2.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 26. НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок.
 27. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
 28. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
 29. НПАОП 0.00-2.01-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 30. НПАОП 0.00-6.01-10. Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 31. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 32. НПАОП 0.00-1.80-18. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
 33. НПАОП 27.0-1.01-08. Правила охорони праці в металургійній промисловості.
 34. НПАОП 27.1-1.06-08. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії.
 35. НПАОП 0.00-3.10-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості.
 36. НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 37. НПАОП 27.1-1.09-09. Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії.
 38. НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок.
 39. НПАОП 0.00-1.79-17. Правила охорони праці під час експлуатації об`єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт.
 40. НПАОП 0.00-8.18-04. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 41. ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.
 42. ДСН 3.3.6. 039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.
 43. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
 44. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.
 45. ПУЕ:2017. Правила улаштування електроустановок.