Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Книги і монографії

 

 1. Бондаренко А.О. Гірничі машини для відкритих гірничих робіт, 2017.
 2. Франчук В.П., Бондаренко А.А. Горизонтальные классификаторы. Основы теории и расчета, 2016.
 3. Бондаренко А.А. Совершенствование размывающих систем землесосных снарядов, 2012.
 4. Бондаренко А.А. Теория технических систем, 2004.
 5. Бондаренко А.О. Гірничі машини для підводних гірничих робіт, 2003.

 

Наукові статті

 

 1. Bondarenko, A.O., Jamil Haddad,  O.O. Tytov,  Fadi Alfaqs. 2021. Complex for Processing of Rubble Wastes of Stone Dressing.
 2. Bondarenko, A. O., Malіarenko, P.О.,  Zapara,Ievgen,  Bliskun,  S.P. 2020. Testing of the complex for gravitational washing of sand.
 3. Bondarenko, A. O., Naumenko R. P. 2019. Comprehensive solution of recycling waste from stone processing industry.
 4. Bondarenko, A. O., 2018. Theoretical bases of pulp suction process in the shallow dredge underwater face.
 5. Bondarenko, A. O., 2018. Modeling of interaction of inclined surfaces of a hydraulic classifier with a flow of solid particles.
 6. Бондаренко А.О. Метод расчета конструктивных параметров горизонтальных классификаторов, 2017.
 7. Бондаренко А.О. Комбинированный комплекс добычи и переработки для освоения месторождений строительных песков, 2016.
 8. Бондаренко А.О. Математическая модель движения несущего потока в классификаторе гидравлическом горизонтальном, 2015.
 9. Бондаренко А.О. Обоснование параметров и внедрение комплекса «землесосный снаряд – пульпопровод – классификационная установка» для разработки Подгороднянского месторождения песка, 2014.
 10. Бондаренко А.О. Проектування та впровадження комплексів видобутку та переробки «земснаряд-пульпопровід-класифікаційна установка» при освоєнні осадових родовищ, 2013.
 11. Бондаренко А.О. Проектирование грунтозаборного устройства землесосного снаряда ССБ 500/440, 2013.
 12. Бондаренко А.О. Практическое применение струйнонасосных технологий при производстве подводных горных работ, 2013.
 13. Bondarenko, A. O., 2012. Mathematical modeling of soil dredger absorption processes in the underwater bottomhole.
 14. Bondarenko, A. O., 2012. Laws of determination of fine materials suction limits in submarine suction dredge face.
 15. Бондаренко А.О. Про один з аспектів комплексного вирішення питання будівництва каналу Азовське море-Молочний лиман, 2012.
 16. Бондаренко А.О. Освоение месторождений строительных песков в маловодных районах, 2008.
 17. Бондаренко А.О. К обоснованию рациональной технологии обогащения мелкозернистых материалов, 2008.
 18. Бондаренко А.О. Обоснование способа обогащения кварцевых песков при их гидромеханизированной добыче, 2007.
 19. Бондаренко А.О. До питання побудови економіко-математичної моделі кар'єру для розробки обводнених родовищ пісків, 2006.

 

Національні стандарти на піски

 

 1. ДCТУ Б В.2.7-29-96 Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості.
 2. ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів.
 3. ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів.
 4. ДСТУ Б В.2.7-45-2010 Бетони ніздрюваті.
 5. ДСТУ Б В.2.7-131 2007 Пісок кварцовий.
 6. ДСТУ Б В.2.7-210 2010 Пісок із відсівів дроблення.
 7. ДСТУ Б В.2.7-232-2010 Методи випробування піску.
 8. ГОСТ 4417-75 Песок кварцевый для сварочных материалов.

 

Норми, стандарти, правила

 

 1. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
 2. ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.
 3. ДБН В.2.2-28-2010 Будинки адміністративного та побутового призначення.
 4. ДБН В.2.5-64-2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Проектування. Будівництво.
 5. ДБН В.2.5-75-2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 6. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.
 7. ДБН А.3.2-2-2009. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12).
 8. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.
 9. ДБН В.2.2-28-2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення.
 10. ДБН В.2.4-5:2012. Хвостосховища і шламонакопичувачі.
 11. ДСТУ-Н Б В.1.2-16-2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва.
 12. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
 13. ДСТУ Б В.2.6-52:2008. Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови.
 14. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.
 15. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості.
 16. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
 17. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.
 18. ДНАОП 0.03-3.29-96. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
 19. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
 20. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
 21. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.
 22. НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.
 23. НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
 24. НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств.
 25. НПАОП 0.00-2.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 26. НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок.
 27. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
 28. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
 29. НПАОП 0.00-2.01-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 30. НПАОП 0.00-6.01-10. Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 31. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 32. НПАОП 0.00-1.80-18. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
 33. НПАОП 27.0-1.01-08. Правила охорони праці в металургійній промисловості.
 34. НПАОП 27.1-1.06-08. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії.
 35. НПАОП 0.00-3.10-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості.
 36. НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 37. НПАОП 27.1-1.09-09. Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії.
 38. НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок.
 39. НПАОП 0.00-1.79-17. Правила охорони праці під час експлуатації об`єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт.
 40. НПАОП 0.00-8.18-04. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 41. ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.
 42. ДСН 3.3.6. 039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.
 43. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
 44. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.
 45. ПУЕ:2017. Правила улаштування електроустановок.