Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Мийки піску й відсіву. Класифікатори гідравлічні

Патент на корисну модель №33731

Отримання якісного рудного та нерудного піску для відповідності діючим стандартам (ДСТУ Б.В.2.7-32-95, ДСТУ Б.В.2.7-29-95 й ін.), як правило, вимагає його очистки від дрібних пилуватих і глинистих (диспергованих) класів. Відомо, що найбільш ефективним способом очистки пісків від таких домішок є гідравлічний спосіб.

Патент на корисну модель №35923

Для ефективного промивання пісків нами розроблені концепції перероблюючих установок, які можуть експлуатуватися як у складі гідромеханізованих видобувних комплексів, так і при сухому вийманні вихідної руди. Процес промивання виконується у вертикальному й горизонтальному потоці пульпи при гравітаційному осадженні важких класів. Для приготування пульпи та реалізації процесу класифікації задіяний замкнутий цикл водопостачання з використанням системи горизонтальних відстійників.

Нами розроблений ряд конструктивних виконань мийних установок, адаптованих до вітчизняних умов експлуатації, які відрізняються достатньою ефективністю при малих фінансових витратах. Наші інноваційні розробки успішно застосовуються у складі технологічних комплексів для видобутку й переробки гірничої сировини.

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

  1. Розробка робочого проекту і конструкторської документації та виготовлення установки ТурбоМийка ТМ-10 для промивання відсіву Гайворонського спец. кар’єру.
  2. Розробка робочого проекту і конструкторської документації та виготовлення установки Мийка піску гравітаційна МПГ-1600 для переробки будівельних пісків Східно-Бузького родовища.
  3. Розробка робочого проекту і конструкторської документації та виготовлення дослідно-промислової установки ТурбоМийка ТМ-3 для промивання зернистих матеріалів.
  4. Розробка робочого проекту і конструкторської документації установки ТурбоМийка ТМ-20 для промивання відсіву Одарівського родовища мігматитів.
  5. Розробка робочого проекту і конструкторської документації гідравлічного класифікатору КГГ 250-0,16 для переробки будівельних пісків Підгороднянського родовища.

 

 

Установка ТурбоМийка ТМ-3
Установка ТурбоМийка ТМ-3 
Мийка піску гравітаційна МПГ-1600
Мийка піску гравітаційна МПГ-1600