Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Металоконструкції гірничого обладнання

Роботи які ми виконуємо з розробки робочих проектів, технологічного проектування дробильно-сортувальних заводів, ділянок для промивання зернистих матеріалів, систем водопостачання гірничих підприємств, а також з розробки гірничого устаткування вимагають також виконання робіт з проектування опірних металоконструкцій і площадок обслуговування. Ми маємо достатній досвід проектування та ряд упроваджених до експлуатації об’єктів, при будівництві яких були використані розроблені нами металоконструкції. Нашими спеціалістами виконується розробка такої документації:

  • робочі креслення КМ – креслення конструкцій, які відносяться до категорії «конструкції металеві», виконується на етапі передпроектних проробок;
  • робочі креслення КМД – документація категорії «конструкції металеві деталювальні», виконується на етапі розробки робочого проекту та робочої документації.

Розробка проекту виконується на основі затвердженого замовником технічного завдання типової форми. Проектні роботи виконуються з використанням сучасного спеціалізованого конструкторського програмного забезпечення.

Приклади основних виконаних нами робіт приведенi нижче.

Рама опорная и площадка обслуживания гидравлического классификатора КГГ 250-0,16.
Рама опорна й площадка обслуговування гідравлічного класифікатору КГГ 250-0,16
Рама опорная и площадка обслуживания установки для промывания отсева ТурбоМойка ТМ-20
Рама опорна й площадка обслуговування установки для промивання відсіву ТурбоМийка ТМ-20
Рама опорная и площадка обслуживания установки для промывания песка МПГ-1600.
Рама опорна й площадка обслуговування установки для промивання піску МПГ-1600
Рама опорная и площадка обслуживания колосникового грохота ГНК-1200.
Рама опорна й площадка обслуговування колосникового грохоту ГНК-1200
Стрела землесосного снаряда ЗНС 300-120.
Стріла землесосного снаряду ЗНС 300-120
Рама опорная и площадка обслуживания установки для промывания отсева.
Рама опорна й ділянка обслуговування установки для промивання відсіву