Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Переробка корисних копалин

Ми виконуємо розробку робочих проектів, технологічне проектування об’єктів переробки корисних копалин, техногенних і промислових відходів: дробильно-сортувальних заводів і ділянок для промивання пісків та відсівів. Документація яку ми розробляємо відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2014 і включає всі стадії проектування:

 • техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
 • техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
 • ескізний проект (ЕП);
 • проект (П);
 • робочий проект (РП);
 • робоча документація (Р).

Не типові задачі переробки корисних копалин і промислових відходів ми вирішуємо шляхом виконання комплексу лабораторних досліджень на дробильно-розмольному, віброкласифікаційному та гідрокласифікаційному лабораторному обладнанні. Визначаємо гранулометричний і хімічний склад сировини. Вибір обладнання та його приводів виконуємо на основі розрахунків і складання технологічного регламенту. Проектування ділянок для промивання пісків природних і штучних (відсівів) виконуємо на базі обладнання відомих фірм, а також пропонуємо свої інноваційні розробки, адаптовані до вітчизняних умов експлуатації, які відрізняються достатньою ефективністю при значно менших фінансових витратах.

Розробка проекту виконується у відповідності до затвердженого замовником технічного завдання типової форми. Проектні роботи виконуються із застосуванням сучасного спеціалізованого програмного, у тому числі конструкторського, забезпечення у відповідності до затвердженого переліку розділів:

 • техніко-економічні показники;
 • технологічна частина;
 • водопостачання та каналізація;
 • генеральний план і транспорт;
 • електропостачання та електрообладнання;
 • засоби зв’язку й сигналізації;
 • ремонтно-механічна частина;
 • організація будівництва.

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Дробильно-сортувальні заводи
 2. Участки для промивання пісків і відсівів