Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Освоєння обводнених і підводних родовищ корисних копалин

Патент на полезную модель №27853

Для підвищення ефективності гідромеханізованого освоєння обводнених і підводних родовищ рудних і нерудних пісків нами розроблена концепція застосування технологічних комплексів видобутку й переробки (КВП) «землесосний снаряд – пульпопровід – класифікаційна установка». Використання таких комплексів дозволяє значно знизити експлуатаційні видатки, підвищити якість та номенклатуру товарної продукції. Проектування ми виконуємо на основі класифікаційного обладнання відомих фірм, а також пропонуємо свої інноваційні розробки, адаптовані до вітчизняних умов експлуатації, які відрізняються достатньою ефективністю при значно менших фінансових витратах.

 

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Робочий проект ділянки із заготівлі й відвантаження червоного шламу: розробка шламів із шламонакопичувача для їх господарського використання.
 2. Корегування робочого проекту “Балабанівський піщаний кар’єр”.
 3. Проект дослідно-промислової розробки ділянки «Комінтерн-1» Олександрівського родовища піску.
 4. Робочі проекти розробки Східно-Бузького (ділянка № 1), Олександрівського (ділянки "Нова" №2, "Комінтерн-2"), Східно-Бузького-2, Підгороднянського родовищ піску.
 5. .Обгрунтування раціональних параметрів комплексу для очистки шламовідстійника ЦГЗК.
 6. Техніко-економічне обґрунтування розробки Бірзулівського родовища ільменіту в Кіровоградській області.
 7. Олександрівський піщаний кар’єр. Гідромеханизований видобуток піску. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами.
 8. Концептуальні технологічні рішення з освоєння Велюнського родовища будівельного піску.
Development of the East Bug sand deposit by hydro-mechanized method
Development of the East Bug sand deposit by hydro-mechanized method

Освоєння ділянок Східно-Бузького родовища піску гідромеханізованим способом 

Development of sites of Oleksandrivka watered sand deposit by hydro-mechanized method
Development of sites of Oleksandrivka watered sand deposit by hydro-mechanized method

Освоєння ділянок Олександрівського обводненого родовища піску гідромеханізованим способом