Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Робочі проекти обводнених та підводних кар'єрів

 

Розробка корисних копалин і техногенної сировини з обводнених та підводних родовищ і шламовідстійників вимагає науково-обгрунтованого підходу до вибору технологічних схем розробки і гірничо-транспортного обладнання, особливо при гідравлічному транспортуванні сировини. Відомо, що на продуктивність гідротранспортування мінеральної сировини і саму можливість реалізації цього технологічного процесу впливає декілька змінних і пов’язанних між собою факторів: глибина видобування, висота подачі, тип насосу, довжина трубопроводу і параметри траси, діаметр пульпопроводу і його технічний стан, тип мінералу, концентрація пульпи тощо. Ігнорування або некоректне визначення вказаних параметрів може привести до небажаних наслідків від зменшення фактичної продуктивності за корисною копалиною до повної зупинки роботи системи. Для уникнення таких аварійний ситуацій і експлуатації обладнання в технологічно доцільному й економічно прийнятному режимі виконаємо проектні роботи з комплексним урахуванням як системи розробки родовища так і технологічних та конструктивних параметрів обладнання. 

Для підвищення ефективності гідромеханізованого освоєння обводнених і підводних родовищ рудних і нерудних пісків ми пропонуємо застосовувати технологічний комплекс до складу якого входить землесосний снаряд, пульпопровід і установка для переробки, класифікації або збагачення корисної копалини. Використання такого комплексу дозволяє значно знизити експлуатаційні видатки, підвищити якість та номенклатуру товарної продукції. 

Відповідно до технічного завдання, гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов ми допоможемо вибрати землесосний снаряд й інше видобувне обладнання, пульпопроводи і трубопроводи, обладнання для переробки, класифікації, збагачення, зневоднення і складування товарної продукції.

Пропонуємо до впровадження розроблені нами і адаптовані до вітчизняних умов експлуатації комплекси для переробки і промивання пісків.

 

Розроблені проекти ми супроводжуємо до отримання висновку експертизи з питань охорони праці та погодження в територіальному управлінні Держпраці.

 

Для подачі заявки на розробку проектної документації заповніть опитувальний лист.

Адреса для подачі заявки .

Номер для отримання консультацій  Viber, Telegram, WhatsApp.

 

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Робочий проект ділянки із заготівлі й відвантаження червоного шламу: розробка шламів із шламонакопичувача для їх господарського використання.
 2. Коригування робочого проекту “Балабанівський піщаний кар’єр”.
 3. Проект дослідно-промислової розробки ділянки «Комінтерн-1» Олександрівського родовища піску.
 4. Робочі проекти розробки Східно-Бузького (ділянка № 1), Олександрівського (ділянки "Нова" №2, "Комінтерн-2"), Східно-Бузького-2, Підгороднянського родовищ піску.
 5. .Обгрунтування раціональних параметрів комплексу для очистки шламовідстійника ЦГЗК.
 6. Техніко-економічне обґрунтування розробки Бірзулівського родовища ільменіту в Кіровоградській області.
 7. Олександрівський піщаний кар’єр. Гідромеханизований видобуток піску. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами.
 8. Концептуальні технологічні рішення з освоєння Велюнського родовища будівельного піску.
Development of the East Bug sand deposit by hydro-mechanized method
Development of the East Bug sand deposit by hydro-mechanized method

Освоєння ділянок Східно-Бузького родовища піску гідромеханізованим способом 

Development of sites of Oleksandrivka watered sand deposit by hydro-mechanized method
Development of sites of Oleksandrivka watered sand deposit by hydro-mechanized method

Освоєння ділянок Олександрівського обводненого родовища піску гідромеханізованим способом