Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Робочі проекти ділянок промивання пісків і відсівів

Робоче проектування ділянок промивання пісків і відсівів, окрім виконання комплексу стандартних проектних рішень з підготовки, переробки, промивання, складування вихідної сировини й товарного піску, ускладнюється організацією заходів з водопостачання технологічних процесів; освітлення води в шламовідстійниках, декантаторах, згущувачах, тощо; очистки освітлювальних ємностей від осадів та їх утилізацію або переробку. Для уникнення небажаних ризиків ми розробляємо робочі проекти ділянок промивання пісків і відсівів з урахуванням комплексу перемінних факторів, які впливають на технологічний процес.

Відповідно до технічного завдання, гірничотехнічних умов і властивостей сировини ми допоможемо вибрати обладнання для промивки, класифікації, освітлення води, грунтові та водяні насоси, пульпопроводи і трубопроводи, обладнання для зневоднення і складування товарної продукції. За необхідності виконаємо лабораторні дослідження з промивання, визначення мінерального складу і фізико-механічних характеристик сировини (гранулометричний склад, вміст пилоподібних і глинистих домішок, насипна густина тощо) в нашій лабораторії

Пропонуємо до впровадження розроблені нами і адаптовані до вітчизняних умов експлуатації комплекси для переробки і промивання пісків.

 

Розробку проекту виконуємо на основі затвердженого замовником технічного завдання типової форми. Після заповнення опитувального листа ми допоможемо вам оформити технічне завдання й інші необхідні документи для проектування. У відповідності до технічного завдання надаємо рекомендації щодо необхідності виконання окремих розділів робочого проекту з приведеного переліку:

 • відомості про ділянку переробки і сировину (дані вишукувань, якісна характеристика корисної копалини тощо);
 • технологічна частина (технологія промивки піску, режим роботи і продуктивність підприємства, специфікація на технологічне обладнання, технологічний регламент промивки, параметри складів сировини і товарної продукції, технологія оборотного водопостачання і шламового господарства);
 • генеральний план і транспорт (автомобільний, залізничний, конвеєрний, гідротранспорт);
 • організація будівництва ділянки промивання піску, об’єктів шламового господарства і оборотного водопостачання (шламовідстійники, дамби, карти намиву, декантатори, насосні станції, тощо), інших об’єктів ділянки;
 • електропостачання та освітлення ділянки промивання (вибір трансформаторів, кабелів, електрообладнання, освітлювальних приборів, розрахунок заземлення й блискавкозахист);
 • водопостачання та каналізація (вибір водяних, грунтових, шламових насосів, трубопроводів, запірної арматури, проект стаціонарних та плавучих насосних станцій);
 • техніко-економічна частина (розрахунок собівартості транспортування, промивання корисної копалини, водопостачання, очистки освітлювальних ємностей від осадів);
 • охорона праці, промислова санітарія, протипожежні заходи, протиаварійний захист, план ліквідації аварій.

 

Графічна частина робочого проекту включає:

 • загальний вигляд комплексу промивання мінеральної сировини;
 • загальний вигляд окремих ділянок комплексу;
 • перерізи;
 • робочі креслення на нестандартне обладнання (бункери, опорні конструкції, площадки обслуговування, тощо);
 • технологічні креслення;
 • схеми електропостачання;
 • креслення окремих об’єктів за вимогою.

 

Супроводжуємо розроблені нами проекти до отримання висновку експертизи з питань охорони праці та погодження в територіальному управлінні Держпраці.

 

 

Для подачі заявки на розробку проектної документації заповніть опитувальний лист.

Адреса для подачі заявки info@htmp.com.ua.

Номер для отримання консультацій +38-068-034-37-69 Viber, Telegram, WhatsApp.

 

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Проектні роботи зі збагачення піску розкривних порід Редутського щебеневого кар’єру.
 2. Робочі проекти комплексів для переробки будівельних пісків Олександрівського родовища (ділянки "Комінтерн-2", "Нова" №2), Підгороднянського, Східно-Бузького родовищ.
 3. Обґрунтування раціональної технологічної схеми збагачення будівельних пісків Комишувахського родовища.
 4. Проекти вузлів класифікації відсівів ДСЗ Мокрянського кам'яного кар'єра №2, Одарівського і Петрівського гранітних кар'єрів.
 5. Обґрунтування параметрів комплексу гідравлічного видобутку та переробки пісків в умовах Гусарівського ГЗК.
 6. Робочий проект ділянки збирання, фільтрування, транспортування, сортування й промивання шламів каменеобробки з отриманням штучного піску в с. Стрижівка, Коростишівського района, Житомирської обл.
 7. Проект заводу з сортування, дешламації й гідрокласифікації піску Велюнського родовища.
Комплекс для переробки будівельних пісків Олександрівського родовища
Комплекс для переробки будівельних пісків Олександрівського родовища 
Ділянка промивання відсіву Мокрянського кам’яного кар’єру №2
Ділянка промивання відсіву Мокрянського кам’яного кар’єру №2