Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Робочі проекти ділянок промивання пісків і відсівів

Робоче проектування ділянок промивання пісків і відсівів, окрім виконання комплексу стандартних проектних рішень з підготовки, переробки, промивання, складування вихідної сировини й товарного піску, ускладнюється організацією заходів з водопостачання технологічних процесів; освітлення води в шламовідстійниках, декантаторах, згущувачах, тощо; очистки освітлювальних ємностей від осадів та їх утилізацію або переробку. Для уникнення небажаних ризиків ми розробляємо робочі проекти ділянок промивання пісків і відсівів з урахуванням комплексу перемінних факторів, які впливають на технологічний процес.

Відповідно до технічного завдання, гірничотехнічних умов і властивостей сировини ми допоможемо вибрати обладнання для промивки, класифікації, освітлення води, грунтові та водяні насоси, пульпопроводи і трубопроводи, обладнання для зневоднення і складування товарної продукції. За необхідності виконаємо лабораторні дослідження з промивання, визначення мінерального складу і фізико-механічних характеристик сировини (гранулометричний склад, вміст пилоподібних і глинистих домішок, насипна густина тощо) в нашій лабораторії

Пропонуємо до впровадження розроблені нами і адаптовані до вітчизняних умов експлуатації комплекси для переробки і промивання пісків.

 

Розробку проекту виконуємо на основі затвердженого замовником технічного завдання типової форми. Після заповнення опитувального листа ми допоможемо вам оформити технічне завдання й інші необхідні документи для проектування. У відповідності до технічного завдання надаємо рекомендації щодо необхідності виконання окремих розділів робочого проекту з приведеного переліку:

 • відомості про ділянку переробки і сировину (дані вишукувань, якісна характеристика корисної копалини тощо);
 • технологічна частина (технологія промивки піску, режим роботи і продуктивність підприємства, специфікація на технологічне обладнання, технологічний регламент промивки, параметри складів сировини і товарної продукції, технологія оборотного водопостачання і шламового господарства);
 • генеральний план і транспорт (автомобільний, залізничний, конвеєрний, гідротранспорт);
 • організація будівництва ділянки промивання піску, об’єктів шламового господарства і оборотного водопостачання (шламовідстійники, дамби, карти намиву, декантатори, насосні станції, тощо), інших об’єктів ділянки;
 • електропостачання та освітлення ділянки промивання (вибір трансформаторів, кабелів, електрообладнання, освітлювальних приборів, розрахунок заземлення й блискавкозахист);
 • водопостачання та каналізація (вибір водяних, грунтових, шламових насосів, трубопроводів, запірної арматури, проект стаціонарних та плавучих насосних станцій);
 • техніко-економічна частина (розрахунок собівартості транспортування, промивання корисної копалини, водопостачання, очистки освітлювальних ємностей від осадів);
 • охорона праці, промислова санітарія, протипожежні заходи, протиаварійний захист, план ліквідації аварій.

 

Графічна частина робочого проекту включає:

 • загальний вигляд комплексу промивання мінеральної сировини;
 • загальний вигляд окремих ділянок комплексу;
 • перерізи;
 • робочі креслення на нестандартне обладнання (бункери, опорні конструкції, площадки обслуговування, тощо);
 • технологічні креслення;
 • схеми електропостачання;
 • креслення окремих об’єктів за вимогою.

 

Супроводжуємо розроблені нами проекти до отримання висновку експертизи з питань охорони праці та погодження в територіальному управлінні Держпраці.

 

 

Для подачі заявки на розробку проектної документації заповніть опитувальний лист.

Адреса для подачі заявки .

Номер для отримання консультацій  Viber, Telegram, WhatsApp.

 

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Проектні роботи зі збагачення піску розкривних порід Редутського щебеневого кар’єру.
 2. Робочі проекти комплексів для переробки будівельних пісків Олександрівського родовища (ділянки "Комінтерн-2", "Нова" №2), Підгороднянського, Східно-Бузького родовищ.
 3. Обґрунтування раціональної технологічної схеми збагачення будівельних пісків Комишувахського родовища.
 4. Проекти вузлів класифікації відсівів ДСЗ Мокрянського кам'яного кар'єра №2, Одарівського і Петрівського гранітних кар'єрів.
 5. Обґрунтування параметрів комплексу гідравлічного видобутку та переробки пісків в умовах Гусарівського ГЗК.
 6. Робочий проект ділянки збирання, фільтрування, транспортування, сортування й промивання шламів каменеобробки з отриманням штучного піску в с. Стрижівка, Коростишівського района, Житомирської обл.
 7. Проект заводу з сортування, дешламації й гідрокласифікації піску Велюнського родовища.
Комплекс для переробки будівельних пісків Олександрівського родовища
Комплекс для переробки будівельних пісків Олександрівського родовища 
Ділянка промивання відсіву Мокрянського кам’яного кар’єру №2
Ділянка промивання відсіву Мокрянського кам’яного кар’єру №2