Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Освоєння родовищ корисних копалин

Ми виконуємо розробку робочих проектів, технологічне проектування освоєння родовищ корисних копалин відкритим, гідромеханізованим і підводним способами. Ми маємо значний досвід проектування гірничих підприємств. Проектування виконується у відповідності до діючих норм і правил. Документація яку ми розробляємо відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2014 і включає всі стадії проектування:

 • техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);
 • техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
 • ескізний проект (ЕП);
 • проект (П);
 • робочий проект (РП);
 • робоча документація (Р).

Розробка проекту виконується на основі затвердженого замовником технічного завдання типової форми. Проектні роботи виконуються з використанням сучасного спеціалізованого програмного забезпечення у відповідності з затвердженим переліком розділів:

 • техніко-економічна частина;
 • технологічна частина;
 • ремонтно-складське господарство;
 • електропостачання та електрообладнання;
 • водопостачання та каналізація;
 • генплан і транспорт;
 • організація будівництва.

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Освоєння родовищ корисних копалин відкритим способом
 2. Освоєння обводнених і підводних родовищ корисних копалин