Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Розробка робочих проектів

Робочий проект розробки родовища корисної копалини – це комплекс науково-обґрунтованих проектних рішень, який передбачає: раціональне використання надр; застосування технологічно доцільної й економічно обґрунтованої технології освоєння родовища, обладнання для видобування, транспортування, переробки корисної копалини; безпечне виконання робіт як для працівників так і для навколишнього середовища.

Ми виконуємо розробку робочих проектів і документації кар’єрів для освоєння осадових і техногенних родовищ корисних копалин відкритим, гідромеханізованим і підводним способами. Проектування виконуємо у відповідності до діючих норм і правил. Документація яку ми розробляємо відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2014 і включає всі стадії проектування:

 • техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);
 • техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
 • ескізний проект (ЕП);
 • проект (П);
 • робочий проект (РП);
 • робоча документація (Р).

На високому професійному рівні виконуємо розробку такої документації:

 • робочий проект розробки родовища;
 • проект гірничого відводу;
 • проект гірничотехнічної рекультивації;
 • передпроектні роботи;
 • коригування робочого проекту розробки родовища;
 • робочий проект реконструкції, або технічного переоснащення кар’єру;
 • план розвитку гірничих робіт.

Розробку проекту виконуємо на основі затвердженого замовником технічного завдання типової форми. Після заповнення опитувального листа ми допоможемо вам оформити технічне завдання й інші необхідні документи для проектування. Проектні роботи виконуємо у стислі терміни з використанням сучасного спеціалізованого програмного забезпечення. У відповідності до технічного завдання надаємо рекомендації щодо необхідності виконання окремих розділів робочого проекту з приведеного переліку:

 • відомості про родовище (геологічна будова родовища, умови залягання і якісна характеристика корисної копалини, гірничо-геологічні умови розробки родовища, гідрогеологічні умови родовища, розрахунок водоприпливу у вироблений простір кар'єру, підрахунок запасів);
 • технологічна частина (технологія видобутку і відвантаження, режим роботи і продуктивність підприємства, розкриття і порядок розробки родовища, технологія гірничих робіт, технологія переробки корисної копалини, технологія оборотного водопостачання і шламового господарства, календарні плани розкривних і видобувних робіт);
 • генеральний план і транспорт (автомобільний, залізничний, конвеєрний, гідротранспорт);
 • організація будівництва кар'єру, ділянок переробки й збагачення корисної копалини, вузлів перевантаження сировини, об’єктів шламового господарства і оборотного водопостачання (шламовідстійники, дамби, карти намиву, декантатори, насосні станції, тощо), інших об’єктів гірничого підприємства;
 • електропостачання та освітлення (вибір трансформаторів, кабелів, електрообладнання, освітлювальних приборів, розрахунок заземлення й блискавкозахист);
 • ремонтно-складське господарство;
 • водопостачання та каналізація (вибір водяних та грунтових насосів, трубопроводів, запірної арматури, проект стаціонарних та плавучих насосних станцій);
 • гірничотехнічна рекультивація;
 • техніко-економічна частина (розрахунок собівартості видобування, транспортування, переробки й збагачення корисної копалини);
 • охорона надр на родовищі;
 • охорона праці, промислова санітарія, протипожежні заходи, протиаварійний захист, план ліквідації аварій.

Графічна частина робочого проекту включає:

 • топографічний план родовища;
 • геологічні перерізи;
 • порядок розробки родовища, календарні плани розкривних і видобувних робіт;
 • поблокова технологія розробки родовища;
 • план кар'єру у відпрацьованому вигляді;
 • паспорти роботи обладнання у всіх можливих варіантах його використання;
 • технологічні креслення ділянок: переробки й збагачення сировини, пунктів перевантаження, складів, об’єктів шламового господарства і оборотного водопостачання, тощо;
 • схеми електропостачання;
 • креслення окремих об’єктів за вимогою.

Супроводжуємо розроблені нами проекти до отримання висновку експертизи з питань охорони праці та погодження в територіальному управлінні Держпраці.

 

Для подачі заявки на розробку проектної документації заповніть опитувальний лист.

Адреса для подачі заявки .

Номер для отримання консультацій  Viber, Telegram, WhatsApp.

 

 

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

 1. Відвалоутворення розкривних порід і складування попутної мінеральної сировини на кар’єрі Редутського щебзаводу.
 2. Робочий проект розробки Олександрівського родовища пісків з комплексним використанням мінеральної сировини.
 3. Робочі проекти розробки Кам’янобалківського, Східно-Бузького-2, Бузького,  Бузького-2 родовищ піску.
 4. Робочий проект розробки Микитівського родовища гранітів «Гірничі роботи Олександрівського гранітного кар’єру тресту «Укрводзалізобетон» в с. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області».
 5. Робочий проект “Розробка Юр’ївського родовища облицювальних гранітів на ділянці „Кам’янці”.
 6. Проект розробки Трикратського родовища гранітів.
 7. Робочий проект розробки Побузької і Довгопристанської ділянок Капітанківського родовища гранітів.
 8. Робочий проект розробки Бандурського родовища суглинків для виробництва цегли.
 9. Робочий проект будівництва полігону для збирання та зберігання відходів підприємств каменеобробної галузі, з отриманням товарної продукції з відходів виробництва в с. Стрижівка, Коростишівського району, Житомирської обл.
 10. Надання послуг консультування щодо заходів зі зменшення собівартості виробництва вогнетривких глин в умовах ПРАТ «ВЕСКО».

Приклади робочих креслень, виконаних нами проектів

Полігон для збирання та зберігання відходів підприємств каменеобробної галузі в с. Стрижівка, Коростишівського району, Житомирської обл.

Паспорт робіт у вибої гідравлічного екскаватора зворотна лопата