Site-icon

Гідравлічні технології гірничого виробництва

Землесосні снаряди

ЗНС 630-90
Ежекторний землесосний снаряд ЗНС 630-90
ЗНС 300-120
Ежекторний землесосний снаряд ЗНС 300-120

Ми практикуємо проектування видобувних систем землесосних снарядів, розробку конструкторської документації, а також виготовлення ґрунтозабірних пристроїв землесосних снарядів, які в залежності від гірничо-технічних умов і фізико-механічних характеристик видобуваємого ґрунту можуть бути обладнані струминними насосами (ежекторами), гідравлічними й іншими видами розпушувачів. При проектуванні ґрунтозабірних пристроїв ми враховуємо специфічні фактори процесів формування розмивних і усмоктувальних потоків у підводному вибої. В результаті побудови видатково-напірних характеристик ми виконуємо обґрунтування й вибір ґрунтових і водяних насосів, пульпопроводів та водопроводів, запірної арматури й контрольно-вимірювальних приборів.

Наша кваліфікація по даному напрямку діяльності базується на виконаних дисертаційних дослідженнях, монографіях, книгах, патентах, інженерних методиках розрахунку, наукових статтях, а також багаторічному досвіді проектування землесосних снарядів і наявності упроваджених у виробництво машин.

 

Перелік основних виконаних нами робіт приведений нижче.

  1. Розрахунок параметрів систем гідротранспорту та розмиву землесосного снаряду МЗ-16Э;
  2. Обґрунтування параметрів і розробка проекту ґрунтозабірного пристрою землесосного снаряду з ґрунтовим насосом Гру 800-40;
  3. Обґрунтування раціональних параметрів та вибір обладнання для гідромеханізованої розробки Олександрівського родовища піску (ділянка "Нова" №2);
  4. Обґрунтування параметрів видобувної системи та розробка ґрунтозабірного пристрою струминного землесосного снаряду ЗНС 630-90.
  5. Обґрунтування раціональних параметрів та розробка конструкторської документації ґрунтозабірного пристрою землесосного снаряду МЗ-8 з гідравлічним розпушувачем.
  6. Розрахунок гідродинамічних і конструктивних параметрів інжектора в усмоктувальній лінії землесосного снаряду ССБ 500/440
  7. Розробка проекту струминного землесосного снаряду ЗНС 300-120 шляхом заміни видобувної системи й ґрунтозабірного пристрою на плавучій базі землесосного снаряду МЗ-11.
  8. Розробка проекту модернізації самовідвізного морського землесосного снаряду «Печора» та обладнання його ґрунтозабірним пристроєм зі струминним розпушувачем.

 

Проект модернізації самовідвізного морського землесосного снаряду «Печора»
Проект модернізації самовідвізного морського землесосного снаряду «Печора»

Проект модернізації самовідвізного морського землесосного снаряду «Печора»